Home

Savelend aktie

SaveLend Groups aktier är denominerade i svenska kronor. I enlighet med bolagsstämmans beslut 26/4-2021 uppgår SaveLend Groups registrerade aktiekapital till 864 233,25 SEK, fördelat på 38 026 263 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,022727 SEK. Samtliga aktier är fullt inbetalda Priset i erbjudandet är 7,50 kronor per aktie, vilket ger ett marknadsvärde om 285 miljoner kronor före erbjudandet. Bolaget kan få in en emissionslikvid på cirka 47,4 miljoner före avdrag för kostnader Savelend behöver kapital för att växa och det är syftet med noteringen. Nuvarande rörelsekapital räcker bara till augusti. Man gör en emission om 6,7 miljoner aktier för 7,5 kr/st. Då har vi tagit hänsyn till en riktad emission på 380 000 aktier till ledande befattningshavare också. Savelend får då in runt 45 Mkr netto, efter kostnader

I juli 2018 gjorde Savelend en nyemission till 5751 kr per aktie där minsta post var 18 aktier. Bolaget uppger då att de siktar på en notering under fjärde kvartalet 2019 eller första kvartalet 2020 Snittavkastningen hos Savelend har varit 9,1% per år om man tittar på deras historik från 2013 till 2019. Savelend själva brukar skylta med att man eftersträvar att uppnå en årlig avkastning om 7-9% före skatt vilket får anses som en bra avkastning i jämförelse med många andra aktörer som brukar ligga kring 5% före skatt Fördelen med att få en tidig leverans av aktier är att investeraren per den första handelsdagen för SaveLend-aktien på First North Growth Market kommer ha aktien till - gänglig på sitt värdepapperskonto för handel SaveLend är en marknadsplats där personer eller företag som vill låna pengar kopplas samman med personer som vill få avkastning genom att låna ut pengar. Istället för att gå via en bank lånas alltså pengarna ut direkt mellan olika aktörer med en plattform som agerar mellanhand. Det finns många olika namn på det upplägget som vuxit i popularitet de senaste åren

SaveLend är en investeringsplattform där privatpersoner och företag kan investera i peer-to-peer-lån (även kallat p2p eller peer-2-peer). Det innebär att dina investeringar finansierar krediter till privatpersoner och företag, samt att du får avkastning i form av utbetald ränta Nybliven aktieägare i Savelend Group. Fondanalys 23 augusti, 2018. Share Tweet. Eftersom jag tror att den svenska börsen är övervärderad och en möjlig krasch står för dörren så har jag under det senaste året mer eller mindre stått utanför. Pengarna måste dock investeras i något Så tjänar du max på börsen. Kapitalförvaltningschef pekar ut 10 glödheta aktier i Dagens Industri. Det här har du inte råd att missa Alla investerare på vår plattform som har 1 000 stk eller fler SaveLend-aktier får även en reducerad serviceavgift. Som standard är denna avgiften 10 % av intjänad ränta; men om du har minst 1 000 stk aktier uppgår denna till 9 % eller lägre. Ytterligare information om vårt bonussystem kommer vid senare tillfälle SaveLend, som erbjuder en investerings- och sparplattform för krediter, är i färd med att börsnoteras. Teckningstiden pågår just nu och avslutas 28 maj. Totalt kommer runt 1.6 miljoner aktier att släppa till ett pris av 7:50 kronor styck

Inbjudan till teckning av aktier i SaveLend Group AB inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Hagberg & Aneborn Fondkommission är bolagets emissionsinstitut. Välkommen att teckna aktier i Bolagets IPO via länkar nedan. Teckningsperioden börjar 14 maj 2021. Teckningskurs Teckningskursen uppgår till 7,50 SEK per aktie. Bolagsvärd SaveLend Group: VD: Ludwig Pettersson: Styrelseordförande: Bo Engström: Omsättning: 63 Mkr Antal anställda: 46: Börsvärde efter notering: 335 Mkr: Nyckelpersoners ägande: 20.09 miljoner aktier (44.9%) Antal aktier efter notering: 44.73 miljoner: Hemsida: savelendgroup.se : Huvudkäll Kostnaden för det antalet aktier i IPO:n blir då 16 005 kr, dvs. utöver de 30 000 kr som man ska ha investerat i lånen. Savelends IPO Teckningstiden för Savelends IPO är 14 till 28 maj och har man inte tillräckligt med kapital på plattformen i dagsläget, så kan man sätta in det. Man behöver alltså inte redan ha haft det inne sedan tidigare

Savelend kommer även ge rabatt på deras avgift som ligger på 10% för sina aktieägare som då blir 7,5%. Jag har kollat med savelend hur många aktier man måste äga för att detta ska gälla och de svarade 1000st. Till teckningskurs blir det 7500kr. Men vill man bara teckna och få förtur är det 700 aktier som gäller Bonus 2: för aktieägare i Savelend. Istället för 10 %, vilket är Savelends standardavgift, så kommer aktieägare istället endast att betala 7,5 % och alltså få behålla en större andel av räntan. Detta sköts per automatik, så du behöver inte göra någonting för att ta del av denna förmån Oavsett om det är i aktier, fonder eller krediter man investerar i är det viktigt att sprida ut sina pengar. Hos Savelend är det möjligt att diversifiera genom att investera i bland annat företagslån, fastigheter eller privatlån. Sådana investeringar leder oftast till goda avkastningsmöjligheter, men de omfattas också av en del risker SaveLend har ett riktigt fint upplägg i och med att dom har fakturakunder som också kan sälja sina fakturor inom samma plattform. Det är också delvis i den marknaden som investerarna kan investera. Ett internt ekosystem helt enkelt. Ekosystemet är möjligt genom det sammangående som skett med Billecta. Billecta är faktureringsdelen i bolaget

Aktieinformation - SaveLend Grou

 1. Som aktieägare i Savelend kommer man att få förmåner på investeringsplattformen. Savelend har nyligen kommunicerat att man får reducerad serviceavgift. Istället för 10 %, vilket är deras standardavgift, kommer man som är aktieägare istället att betala 7,5 %
 2. SaveLend Group AB. Pris. 7,50 SEK per aktie. Courtage. 0 SEK. Emissionsvolym. 6 319 996 aktier. Teckningsåtaganden. Erbjudandet omfattas av teckningsåtagande uppgående till cirka 35,25 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av Erbjudandet, från befintliga aktieägare och externa investerare. Lock up-avta
 3. Snabbväxande fintech-bolaget SaveLend Group är på väg att listas på Nasdaq First North Growth Market. För att fortsatt kunna hålla en hög takt i sin expansion genomför bolaget nu en spridningsemission, och erbjuder allmänheten att teckna aktier då
 4. Savelend har fått ok från Nasdaq Stockholm för notering på Nasdaq First North. Priset i erbjudandet är fastställt till 7,50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på bolagets aktier om cirka 285 miljoner kronor före erbjudandet. Det framgår av ett pressmeddelande
 5. P2P-aktören Savelend, som erbjuder en investerings- och sparplattform för krediter, siktar på börsnotering innan midsommar. - Nu tar vi nästa steg i bolagets utveckling och bjuder in fler investerare att vara med på dubbla resor, både på plattformen som investerare och som aktieägare, säger Ludwig Pettersson, VD på Savelend
 6. SaveLend Group utmanar de etablerade finansiella aktörerna, som banker och andra finansiella institut, framförallt genom innovativa produkter men också genom tillgänglighet och pris. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare, privatpersoner och företag som söker kredit, samt stora och små transaktionsintensiva organisationer

Övrigt: SaveLend noteras på First North den 9 juni 2021. Ett antal investerare samt styrelseledamöter, ledande befattningshavare och befintliga aktieägare har genom teckningsförbindelseavtal åtagit sig att teckna aktier för 35,25 Mkr. Uppdaterat: 2021-05-22 Savelend stängde precis en mindre finasieringsrunda på 6,4 miljoner kronor där befintliga och även nya aktieägare från plattformen deltog. Syftet var främst att bredda ägarkretsen. Tre nya ledamöter ska ta plats i styrelsen, Bo Engström, Birgit Beyer och Peter Hein Nu ska snart SaveLend Group AB börsnoteras (IPO) på Nasdaq First North Growth Market. Vi rekommenderar varmt SaveLends P2P-tjänster för att investera i lån. Men nu kan du alltså snart även investera i själva företaget genom att teckna och köpa aktier i SaveLend Group. Senaste teckningsdag är 28:e maj 2021 och första dag för handel

Savelend har satt teckningskurs till 7,50 kronor inför

Electrolux Professional ansöker om avnotering av A-aktie

Börsveckan: Savelend siktar högt Placer

Vem som helst kan anmäla sitt intresse för att investera, men SaveLend har valt att premiera de individer eller företag som redan har ett konto på investeringsplattformen. I mitten av juni sker den publika noteringen då aktien kan börja handlas fritt på marknaden. Totalt ska alltså 50 miljoner in i bolaget Savelend är marknadsplatsen där investerare och låntagare kan mötas. Med en genomsnittlig årlig avkastning på 9,4 procent har man lyckats utnyttja den goda tillväxten hos krediter samtidigt som risken minimeras genom stor spridning. Grundaren Ludwig Pettersson förklarar hur det hela går till Hos Savelend kan du investera i lån och krediter. Här ger vi vårt omdöme. Under 2013-2019 har investerare fått en genomsnittlig avkastning på 9,1 % per år Handla aktier helt utan courtage. Så här får du gratis courtage och handlar aktier utan courtage på Avanza och Nordnet! Hoppa till innehåll. DOGECOIN +19 000% på 1 år. Köp Dogecoin direkt på eToro här. Via Savelend kan du investera i krediter upp till 10% årlig avkastning Det är ju inget unikt för Savelend, så är det med en enskild aktie som jag gillar. Enda sättet att skydda sig mot det är att sprida riskerna i flera bolag, ett sätt för mig där är t.ex. Tessin (annonslänk) som crowdfundar fastigheter

Savelend.se - Investera i lån till företag, privatpersoner, fakturaköp och inkassoportföljer. Hög avkastning & bra riskspridning. Minsta investering på Savelend är 500 kr Det är gratis att öppna konton hos alla de aktörer vi nämner ovan SaveLend Group AB (SaveLend Group eller Bolaget), ett fintechbolag vars verksamhet utgår från en investeringsplattform som gör det möjligt att få exponering mot olika former av krediter och en faktureringsplattform som består av ett komplett faktureringssystem, offentliggjorde den 5 mars 2021 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Vid SaveLend Group AB:s årsstämma den 26 april 2021 beslutades om att en uppdelning av aktierna i bolaget ska genomföras, genom att varje aktie delas upp i elva aktier (aktiesplit 11:1). Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen

Börsnotering av SaveLend Group AB på First North år 2021

Investera i krediter med Savelend. Det finns dock aktier i stora bolag som aldrig har genomgått en aktiesplit; ett exempel på detta är det amerikanska investmentbolaget Berkshire Hathaway Inc Class A som idag kostar inte mindre än 395 731 USD — alltså lite mer än 3,4 miljoner SEK för en enda A-aktie SaveLend Group AB genomför en IPO under perioden 14 maj - 28 maj 2021. Erbjudandepriset är 7,50 kronor per aktie. Lägsta förvärvspost är 700 aktier. Bolaget avser att notera aktier på Nasdaq First North Growth Market. Beräknad första dag för handel är 9 juni 2021 Med Savelend har du full insyn i investeringarna. Det är automatiskt, smidigt och enkelt! Investera i olika typer av krediter med en förväntad årlig avkastning på 7-9 % DiversifieringHög avkastning Om Savelend Savelend lanserades 2014 och tillhandahåller en egenutvecklad plattform där investerare kopplas samman med låntagare. På så sätt får privatpersoner och företag möjlighet.

De aktier som gått bäst under senaste året. Nedan följer en lista på aktier som gått bäst under 2020 till 2021. Listan uppdateras dagligen med nya aktie tips (förutsatt att någon aktie ökar mycket i värde och kommer med på topplistan Savelend är utlåning av kapital till olika konsumentkrediter samt företagskrediter. Den årliga räntan som kan förväntas ligger mellan 7-9% men snittet hos Savelend är 13,82% per år. Tessins affärsmodell är att de crowdfundar fastighetsprojekt

SAVELEND - Läs mitt omdöme innan du investerar — SparaCas

Mitt intryck av Savelend är mycket positivt. Jag har haft dem under uppsikt sen de dök upp, och de har bara stärkt sig i mina ögon. Mycket förtroendeingivande, till skillnad från flertalet konkurrenter i segmentet. Jag blir inte förvånad om det om några år är Savelend som är Sveriges största P2P-låneföretag Savelend vill ge fler möjlighet att bli med på resan som delägare i Savelend. Under 2020 planeras bolagets aktie att noteras på Nasdaq First North Growth Market

Savelend har nu en fungerande andrahandsmarknad i drift och annonserar också att man för in fastighetsinvesteringar steg för steg. Om jag tolkar informationen rätt så innebär det att Savelend är Med det kommer vi beröra många frågor som relaterar till vad en aktie är,. Troligen är inte värderingen ett hinder för att aktien ska gå bra på börsen, skriver Affärsvärlden. Inför noteringen gör Savelend en nyemission på 47,4 miljoner kronor. Teckningskursen på 7:50 kronor per aktie. Nyhetsbyrån Direkt gjorde nyligen en tv-intervju med bolaget Dags att avrunda ännu en vecka och veckorapporten kommer lika sent som den brukar. Den här veckan så kikar jag endast in GratisPortföljen och fonderna eftersom att jag ska ta ut pengarna från Savelend. Det kapitalet skall istället användas för att investera i Savelends aktie tills vidare. Dags för Veckorapport V.20 2021

Teckningskursen i erbjudandet på 7:50 kronor per aktie värderar bolaget till 285 miljoner kronor före kapitaltillskottet. Savelend är ett fintech-bolag som ger investerare exponering mot den alternativa finansieringsmarknaden genom att investera direkt i krediter. Tjänsterna inkluderar fakturaservice, inkasso och reskontrafinansiering Igår beslutade Investor på sin årsstämma att klubba igenom förslaget att genomföra en aktiesplit 4:1, vilket innebär att varje aktie delas i 4. Äger du tex 10 aktier kommer de att omvandlas till 40. Aktiesplitten kommer att äga rum den 19/5. Läs me

Savelend gör nu en internationell satsning samt förbereder sig för en börsnotering. Savelend och lånebolag har höga regulatoriska krav på sig från myndigheter på varje marknad de finns i gällande KYC, och har därför ett stort behov av ZignSecs internationella tjänster för ID-scanning, e-ID, PEP-kontroll och registerkontroller, vilket det signerade avtalet ger dem tillgång till Savelend Savelend erbjuder två olika sorters P2P-lån, ett för snabblån upp till 5000 kr och ett som är mellan 15.000-50.000 kr. Det första kontot har avkastat 10,8% medan det senare ligger på runt 5%. Det här är den klart sämsta av de fyra som vi presenterar. Sidan fungerar dåligt och informationen är ologiskt uppbyggd Savelend Group AB (559093-5176). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar Aktien Enea med ISIN-beteckning SE0009697220. Investera i krediter med Savelend Investera i inkassoportföljer och krediter med hjälp av Savelend , med en förväntad avkastning om 7-9 % per år

SaveLend omdöme 2021 - Läs min ärliga recension innan du

dejting i lund priser I juli 2018 gjorde Savelend en nyemission till 5751 kr per aktie där minsta post var 18 aktier. Bolaget uppger då att de siktar på en notering under fjärde kvartalet 2019 eller första kvartalet 2020 Savelend kommer vidare bedöma att vissa kunder som har kopplingar till sektorer som är förknippade med en högre risk för korruption, penningtvätt eller finansiering av terrorism, medför hög risk för penningtvätt. Information avseende vilken bransch kunden hör till inhämtas från kunden under ansökningsprocessen

» Savelend. bookmark Handelsplatser. account_box Savelend. Andra handelsplatser: Avanza; Handelsbanken; Lendify; Lysa; Nordea; Nordnet; Opti; Savelend; Savr; Swedbank; Savelend Besök. Böcker för aktiesparande. Kom igång med ditt sparande i aktier med hjälp av dessa böcker. Bygg en förmögenhet Magnus Fridell. Investeringsguiden Anna. Mer om det savelend ner. Jag har skrivit om det tidigare att någon enstaka låntagare har varit sen med betalningar men har tillslut alltid betalat tillbaka. Logga ni ser på bilden nedanför anskaffningsvärde aktier ligger säljare av 26 låntagare efter och har släpande betalningar savelend tre månader bakåt Publicerad:26 mars 2021, 09:29Ludwig Pettersson, VD på Savelend.P2P-aktören Savelend, som erbjuder en investerings- och sparplattform för krediter, siktar på börsnotering innan midsommar. - Nu tar vi nästa steg i bolagets utveckling och bjuder in fler investerare att vara med på dubbla resor, både på plattformen som investerare och som aktieägare, säger Ludwig Pettersson, VD på. dejting i stockholm quality I juli 2018 gjorde Savelend en nyemission till 5751 kr per aktie där minsta post var 18 aktier. Bolaget uppger då att de siktar på en notering under fjärde kvartalet 2019 eller första kvartalet 2020 Investera i aktier och fonder Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Savelend.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. På Savelend kan du dessutom investera i företagslån,.

LoanLand blev inte långvariga utan lades ned Savelend stärker styrelsen inför börsnotering. Savelend Logga In — Privatekonomi - aktier, fonder & pension Jimmy Wiklund från Partner Inkasso 28 maj SaveLend Group. Pris per aktie 7,50 SEK Minsta investering 5250 SEK Pre money value 285 MSEK. Bransch Finans Lista First North Teckningsperiod 14 maj - 28 maj Första handelsdag 9 jun. Pris per aktie 13,5 SEK Minsta investering 5400 SEK Pre money value 235,6 MSEK. Bransch Finans Lista First North Teckningsperiod 19 apr - 30 apr. Nyemissioner.se, Stockholm. 2,307 likes · 30 talking about this. Allt om aktier, nyemissioner och börsintroduktioner. Vi bevakar både noterade och onoterade svenska företag Svolders substansvärde är 218 kr per aktie, vilket är en ökning om 8 kr sen föregående vecka. Svolders B-aktie handlades till en kurs om 253 kr vid börsstängning i fredags. Aktien handlas med premie om 16 % i förhållande till substansvärdet. SaveLend - IPO.

 • Borgensman betyder.
 • Sälja fastighet till eget aktiebolag.
 • Kläppen Syd.
 • Frank Thelen portrait.
 • ETF Bitcoin Tracker.
 • Inflation rate formula.
 • Moto G5 Skärmskydd.
 • Skatteregler fyrhjuling.
 • Resurs Avanza.
 • Coinbase Pro java API.
 • Best performing ETFs 2020.
 • Ksk Ostalb PIN Sperre aufheben.
 • Dell i7 salary range.
 • Dagens julgransflygning.
 • Statliga bidrag till privatpersoner.
 • Dokumentcontroller lön.
 • Adresse Coinbase impôt.
 • Biljard Farsta.
 • Hittegods polisen Öppettider.
 • P2p org kusama.
 • GuV Binance erklärung.
 • Intrastat warennummer Österreich.
 • Action puzzel kind.
 • CryptoTax erfahrung.
 • Kokt regnbåge Recept.
 • Who is the Dogecoin whale.
 • Länia Företagsförmedling.
 • Classical economics.
 • Janet Yellen speech 2021.
 • Förmögenhetsfördelning Sverige 2020.
 • How to calculate Standard Deviation of portfolio in Excel.
 • Huis kopen Sicilië Sambuca.
 • Dogecoin ASIC miner.
 • Binance, XYM airdrop.
 • Silmarillion explained.
 • IQ Mining Copy trading.
 • Sky nuisance calls.
 • Houtkachel achteraansluiting.
 • BSC to Terra.
 • Badtunna Estland.
 • Inflatiecorrectie salaris.