Home

Latour substansvärde historik

Latour medverkar till att skapa Europas största låskoncern genom bildandet av Assa Abloy. Förvärv av industrikoncernen Swegon, Nobex AB (Nord-Lock AB) och Aneta AB Av ursprungligt anskaffningsvärde för aktie av serie A i Latour hänfördes 6,36 procent till aktie i Fagerhult, 8,44 procent till aktie i SäkI och 85,2 procent till kvarvarande aktie i Latour. Av ursprungligt anskaffningsvärde för aktie av serie B i Latour hänfördes 7,65 procent till aktie i Fagerhult, 10,15 procent till aktie i SäkI och 82,2 procent till kvarvarande aktie i Latour Latours substansvärde. Eftersom Latour har en bra historik när det gäller både totalavkastning och utdelningstillväxt så handlas aktiens oftast till en substanspremie. Den skiftar självklart efter hur marknaden ser ut men det kan vara bra att hålla koll på den. Substansrabatt. Tyvärr handlas oftast inte Latour till substansrabatt Historik och kärnvärden Latour Investmentbolag grundades som inledningsvis nämndes år 1985, men gick från början under namnet Hevea AB. Hevea AB var under större delen av 1980-talet en del av Skrinetgruppen Latour ger möjlig förklaring till substanspremien. Det blandade investmentbolaget Latour, som består av både börsportfölj och industrirörelse, har under senare år noterats med substanspremie, det vill säga aktiekursen har legat högre än det substansvärde som bolaget anger i rapporterna. AFV

Investmentbolaget som skapar värde | Latour. Share Price Ticker. LSE 107.02 GBp -0.04. Om oss. Verksamhet. Investeringsstrategi. Historia. Hållbarhet. Uppförandekod Resultat per aktie hamnade på 2,02 kronor (1,08), vilket innebär en ökning med 87,0% mot föregående år. Substansvärdet ökade till 148 kronor per aktie per den 30 september, jämfört med 136 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 9,8% jämfört med SIXRX som ökade med 8,2%

Historia Latou

Latour B : 4.78% : Lundbergföretagen B : 8.51% : NAXS : 10.60% : Öresund : 8.99% : Svolder B : 7.99% : Traction B : 9.48% : VNV Global : 9.66 Substansvärde Pris Rabatt(+) / Premie(-) Bure Equity: 274.10: 377.40-37.69%: Creades A: 73.80: 133.60-81.03%: Havsfrun Investment B: 11.79: 24.50-107.80%: Industrivärden C: 308.00: 322.00-4.55%: Investor B: 207.75: 188.35 +9.34%: Kinnevik B: 423.91: 292.50 +31.00%: Latour B: 173.00: 275.90-59.48%: Lundbergföretagen B: 496.00: 492.00 +0.81%: NAXS: 63.04: 54.80 +13.07%: Öresund: 152.00: 148.60 +2.24%: Svolder Latour är största ägare hos Assa Abloy med knappt 25% av rösterna (slutet på första kvartalet 2021, 31/3 närmare bestämt). Detsamma gäller för Tomra att Latour är största ägare med 21% av rösterna (26/4 2021). Substanspremie. Substansvärdet ligger på ca 175 kr för Latour, samtidigt som kursen ligger kring 260 kr i skrivande stund Latours substansvärde var 153 kronor per aktie den 11 februari, höjer utdelningen rejält (uppdatering) Uppdaterad 2021-02-12 . Publicerad 2021-02-12 Latour-aktiens totalavkastning var 31,8 procent under 2020 jämfört med SIX RX som ökade med 14,8 procent Ibindex*: 427.664 7.373 (1.75%) Investmentbolags-index (ibindex) är ett aktieindex som har som mål att följa utvecklingen hos investmentbolagen på Stockholmsbörsen (OMXS). Indexet är viktat på substansvärdes rabatt/premium och uppdateras dagligen. Startdatum var 3 mars 2014 och initialavärdet sattes till 100. Historik

Ökat substansvärde i Latour. Investmentbolaget Latour redovisar ett resultat efter skatt på 554 miljoner kronor för det första kvartalet 2017 (1 602) Historiska substansvärde i relation till värdering av innehaven kan även indikera hur börsen har värderat andra faktorer, likt förtroende för styrelsen. En alternativ tolkning av ett lågt substansvärde är nämligen att börsen tror att styrelsen inte navigerar bolaget i rätt riktning, något som syns i aktie kursen Det tredje bästa investmentbolaget är Latour som har växt eget kapital med 12% och utdelningen med 11% per år senaste 5 åren. Aktiekursen har stigit 183% (23% CAGR) vilket är i snabbare takt än Latours eget kapital. Latour handlas idag till en substanspremie Latour. Det blandade investmentbolaget Latour, som består av både börsportfölj och industrirörelse, har under senare år noterats med substanspremie, det vill säga aktiekursen har legat högre än det substansvärde som bolaget anger i rapporterna

Creades och Latour är två bolag som tillhör de allra bästa investmentbolagen. De har en väldigt bra historik och har under åren genererat en hög avkastning åt sina aktieägare. Men denna framgång har även resulterat i att de numera vanligtvis handlas till stora substanspremier Bolag/Aktie Substansvärde Pris Rabatt(+) / Premie(-) Bure Equity: 274.10: 385.40-40.61%: Creades A: 73.80: 131.40-78.05%: Havsfrun Investment B: 11.79: 24.45-107.38%. Intresserad av ämnet Latour? Här hittar du samtliga artiklar, kommentarer och analyser om Latour från Dagens industris redaktion. Bevaka ämnet för att hålla dig uppdaterad om Latour Investmentbolaget Latours substansvärde ökade till 166 kronor vid utgången av det första kvartalet och till 173 kronor den 28 april. Vid årsskiftet låg substansvärdet på 153 kronor Start. Latour Future Solutions. Latour Future Solutions. Latour Future Solutions är ett investeringsområde inom Latour inriktat på tillväxtbolag verksamma inom hållbarhetsindustrin. Målsättningen är att investeringarna skall skapa ett hållbart samhälle utifrån alla dimensioner; miljömässiga, sociala och ekonomiska

Historiska aktiefakta Latou

 1. Investmentbolagens substansvärde publiceras regelbundet av bolagen vid varje kvartalsrapport. Efter publiceringen så importerar vi värdena manuellt till Investmentbolag.net. För att räkna ut ett investmentbolag substansvärde: samlade marknadsvärdet på ett investmentbolags innehav plus nettoskuld
 2. Investmentbolaget Latours substansvärde ökade under första kvartalet, visar morgonens delårsrapport. Substansvärdet var 166 kronor vid utgången av kvartalet, att jämföra med 153 kronor vid årsskiftet. Sedan dess har det stigit ytterligare och var den 28 april uppe i 173 kronor
 3. I grafen ovan finns historik från Svolders start 1993-06-30. För startdatum avseende jämförelseindex och fondjämförelser, se nedan: Carnegie Small Cap Return Index: 2001-12-28 SIX Return Index: 1994-10-21. Handelsbanken Svenska Småbolag: 1994-11-21 SEB Sverigefond Småbolag: 1987-09-13 Swedbank Robur Småbolagsfond: 1995-11-1
 4. Latour höjer utdelningen. Kl. 08:54, 15 feb 2018 0. Börs Substansvärdet per den 14 februari uppgick till 93 kronor per aktie. Investmentbolaget Latours substansvärde ökade till 95 kronor per aktie jämfört med 87 kronor per aktie vid ingången av året

I en sammanställning av Finwire-data och Ibindex är Creades dyrast, följt av Latour och Havsfrun Investment med 41, 26 och 25 procent prispremium. I den andra vågskålen återfinns Vostok New Ventures med ett marknadspris som är 14 procent lägre än substansvärdet, följt av Naxs med 11 procents och Investor med 11 procents rabatt Investmentbolaget Latours substansvärde ökade till 99 kronor per aktie vid utgången av första kvartalet, jämfört med 95 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 4,1 procent jämfört med SIXRX som minskade med 0,5 procent. Substansvärdet per den 25 april uppgick till 97 kronor per aktie Substansvärde, substanspremie & substansrabatt. Substansvärde, substansrabatt och substanspremie är viktiga begrepp att känna till när man handlar med investmentföretag. I synnerhet om man är nybörjare. I korta drag handlar det om vilket pris aktien handlas för i förhållande till sina tillgångar

Last Updated on 18 april, 2021 by Håkan Samuelsson. Substansvärde visar det verkliga värdet på det egna kapitalet. Det är ett det nyckeltal som är vanligast vid värdering av investmentbolag.. För att beräkna substansvärde tar du investmentbolagets eget kapital (d.v.s. tillgångar minus skulder) och dividerar med antalet aktier som finns i bolaget Latour rapporterar substansvärde i samband med kvartalsrapporter. Du kan följa utvecklingen av substansvärdet via sajten Ibindex. De utgår från det rapporterade substansvärdet och justerar det sedan dagligen för utvecklingen av den börsnoterade delen. Mina Latouraktier behåller jag trots den höga värderingen Investmentbolaget Latour redovisar ett substansvärde på 140 kronor per aktie den 19 augusti. Substansvärdet var 127 kronor per aktie den 30 juni. Minskningen motsvarar 5,5 procent jämfört med SIX Return Index som minskade med 4,1 procent Latour är både ett investmentbolag och industrikonglomerat. Vi har listat Latour innehav här på siten, ni kan även se Latour substansvärde. Läs mer Latour ökar substansvärde. Investment AB Latour. Investmentbolaget Latour redovisar ett resultat efter skatt på 1.701 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (586). Resultatet per aktie uppgick till 2:66 kronor (0:92). Resultatet före skatt uppgick till 1.791 miljoner kronor (656)

Investmentbolagen har en historik av att slå sina jämförelseindex över tid, det gör att aktiekurserna handlas över sitt substansvärde. Exempelvis så äger familjen Douglas nästan 3/4 av samtliga aktier i investmentbolaget Latour Ökat substansvärde i Latour. Investment AB Latour. Investmentbolaget Latour redovisar ett resultat efter skatt på 1.671 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (368). Resultatet per aktie uppgick till 2:60 kronor (0:58)

Latour utdelning & innehav (2021) - Utdelningsaktier

Latour ökar omsättning, vinst och substansvärde under första kvartalet (Finwire) 2021-04-29 08:35 Omsättningen steg 8,4 procent till 3 987 miljoner kronor (3 678) Latours substansvärde ökar allt annat lika med 80 Mkr jämfört med senaste rapportdatum. Latour har varit delägare i Academic Work sedan 2006, när dåvarande SäkI AB förvärvade en minoritetsandel i Academic Work Investmentbolaget Latours substansvärde ökade till 153 kronor vid utgången av året, att jämföra med 136 kronor vid ingången av året. Det motsvarar en ökning på 13,7 procent jämfört med jämförelseindex SIXRX som ökade 14,8 procent. En utdelning på 3 kronor föreslås Latours substansvärde minskade första halvåret. Substansvärdet minskar för investmentbolaget Latour. Vid utgången av perioden var substansvärdet 127 kronor per aktie, ner från 136 kronor i början av året. Det framgår av delårsrapporten som publicerades på torsdagsmorgonen

Latour ger möjlig förklaring till substanspremien . Uppdaterad 2021-04-30 . Publicerad 2021-04-30 . Det blandade investmentbolaget Latour, som består av det vill säga aktiekursen har legat högre än det substansvärde som bolaget anger i rapporterna Latours substansvärde per 2013-12-31-----Innehavsgrupp: Nettooms*, EV/Ebit (1) Värdering** Mkr Innehav Mkr EV/Sales(2) Intervall/Snitt-----Industrirörelsen totalt: 7.123 - 9.215 - 12.087 - Hultafors Group 1.153 12 - 15 (1) 1.601 - 3.145 - Latour Industries 1.710 13 - 16 (1) 2.556 - 3.145 - Specma Group 1.183 0,4 - 0,5 (2) 473 - 59 Jämför ett substansvärdes historik Om du vill kunna analysera ett företag så finns det flera olika faktorer som är bra att kika på. Du bör bland annat undersöka dagens substansvärde, hur företaget har presterat såväl föregående år och hur det presterar just nu samt kika på företagets ekonomi, dit bland annat skulder och eget kapital är relevant

Latour Investmentbolag & industrirörelse sedan 198

Latour. Latour grundades 1985 av familjen Douglas som fortfarande är bolagets största ägare. Latours affärsidé är enligt dem själva att göra långsiktiga investeringar i bolag som har sina egna produkter och varumärken, besitter stor utvecklingspotential, har stöd i globala megatrender, samt har potentialen att internationaliseras Latour 4 kv: Substansvärde 297 kr/aktie per 17/2. Investment AB Latour (SIX) Investmentbolaget Latour redovisar ett resultat efter finansnetto på 1.793 miljoner kronor (600) för det fjärde kvartalet 2015. Nettoresultatet uppgick till 1.745 miljoner kronor (552) oc

Latour. Investmentbolag med en investmentverksamhet och en industriverksamhet. Familjen Douglas kontrollerar bolaget via det privata företaget Wasatornet. Bland kärninnehaven återfinns bland andra ASSA Abloy, Securitas och Sweco - vilka sammantaget utgör omkring 70% av den totala portföljen. Köp Latour hos Avanza. Industrivärde Last Updated on mars 5, 2021 by Emelie. Intresserad av att köpa aktier i investmentbolag inriktade på läkemedel? Många investmentbolag och private equity väljer i regel sina innehav utifrån varje bolags enskilda kvaliteter, med det finns också de som valt att fokusera på en specifik bransch - till exempel medicin och life science

Substansvärde. Substansvärde visar det verkliga värdet på det egna kapitalet. Latour är en aktiv ägare i både noterade och onoterade bolag. I industribolagen har Latour full ägarandel 2. Latour. I Latour tar vi rygg på en annan känd finansfamilj, nämligen familjen Douglas med Gustav Douglas i spetsen. Här har vi en ännu starkare historik med en börsutveckling som till och med slår Investor rejält på fingrarna. Största innehaven är låsföretaget Assa Abloy och där bakom är Securitas, SWECO och Tomra stora innehav (SIX) Investmentbolaget Latour redovisar ett resultat efter finansnetto på 683 miljoner kronor (965) för det andra kvartalet 2016. Nettoresultatet uppgick till 622 miljoner (902), motsvarande 3,88 kronor per aktie (5,63) efter utspädning Bolag X substansvärde/aktie: 664 kr (664 - 559)/664 = 0,158 vilket i sig blir 15,8 % i substansrabatt Investmentbolaget Latour, grundat 1985 vars grundare, nämligen familjen Douglas ännu idag äger majoriteten av aktierna är en av marknadens framgångsrikaste aktörer Last Updated on mars 5, 2021 by Investmentbolag. Begreppet substansrabatt är vanligt förknippat med investmentbolag - men varför handlas investmentbolag till rabatt? Orsakerna kan vara flera - däribland ett lågt förtroende på marknaden, en undervärdering eller ett spretigt portföljinnehav

Latour ger möjlig förklaring till substanspremie

 1. us skulder. Substansrabatt innebär att du köper bolagen i investmentbolagens portfölj billigare jämfört med att köpt alla bolagen enskilt
 2. dre än 20.000 MSEK och leverera en totalavkastning som med marginal.
 3. Industrivärden grundades 1944 av Handelsbanken. Handelsbanken samlade på sig massor av aktieinnehav i olika bolag under 1930-talskraschen och delade ut dessa 1944 till sina aktieägare genom att skapa investmentbolaget Industrivärden

Direktavkastning i svenska investmentbolag 2020-12-09. Data från Börsdata. Utdelning i fonder. I en fond så äger du en så kallad fondandel. All utdelning som utgår från bolag i fonden återinvesteras i fonden Last Updated on mars 5, 2021 by Investmentbolag. Substanspremie. Substanspremie, vad är det? I och med att investmentbolagens värde ligger i de aktier de själva äger så är det naturligt att man tittar på det totala värdet av alla aktier i deras innehav och andra bolag som företaget äger och jämför detta med investmentbolagets aktiekurs

Börsens investmentbolag är favoriter bland både nybörjare och mer erfarna investerare. Varför brukar man säga att de är bra nybörjaraktier och hur värderar man dem egentligen? Låt oss kika på finanslingot, ägarfamiljerna och sist men inte minst vilken exponering man får via de olika investmentbolagen, häng med Ett bolags substansvärde är lika med värdet på det bokförda kapitalet plus skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och bokfört värde. Investmentbolag handlas ofta på börsen med en rabatt på substansvärdet. Det innebär att det är billigare att köpa en aktie i investmentbolaget än att köpa samma fördelning av aktier som investmentbolaget i de underliggande tillgångarna Historik. Några medarbetare på Alfred Berg Kapitalförvaltning gör våren 1993 en analys av nordiska små bolags värdering i förhållande till stora. Analysen påvisar stor potential för aktier i små och medelstora bolag i Sverige och Finland. Detta leder till idén att skapa ett börsnoterat investmentbolag med sådan placeringsinriktning Köp aktien Creades AB A (CRED A). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realti

Investmentbolaget som skapar värde Latou

 1. Svenska investmentsbolagens utveckling mellan 1995-2020 (SIXRXFIIF) Nedan finner du data och historik för det så kallade investmentbolagsindexet SIXRXFIIX
 2. Historik. Publicerad 20 Oct 2020. Några medarbetare på Alfred Berg Kapitalförvaltning gör våren 1993 en analys av nordiska små bolags... Om Svolder. Publicerad 22 Oct 2019. Svolders substansvärde 2021-04-30: 218 SEK per aktie. Publicerad 03 May 2021. Fler pressreleaser.
 3. Till Stockholms Fondbörs och Media Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 130 000 B-aktier i VLT AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 171 600 B-aktier, motsvarande 3,0% av aktiekapitalet och 1,2% av rösterna i VLT AB
 4. Aktie: Substansvärde: Kurs: Substansrabatt: 5-årssnitt: 10-årssnitt: Kinnevik B: 270,82: 218,2: 19,43%: 14,99%: 22,96%: Investor B: 380: 313,7: 17,45%: 21,93%: 25.
 5. Substansvärde Substansvärdet anger vad investmentbolagets tillgångar är värda, det vill säga innehaven i portföljen. Substanspremie / rabatt Handlas investmentbolaget till ett lägre pris på börsen än vad substansen är värd har investmentbolaget en substansrabatt
 6. Svolders substansvärde 2021-05-14: 214 SEK per aktie. Publicerad 17 May 202

Latours substansvärde ökar Affärsvärlde

Substansvärde, substansrabatt och substanspremie är tre termer som är bra att ha koll på om du vill spara i investmentbolag. Det säger nämligen någonting om hur de är prissatta. Låt oss börja med substansvärde. Substansvärde är kort och gott värdet på ett investmentbolags tillgångar minus dess eventuella skulder Svolders substansvärde är 212 kr per aktie, vilket är en minskning om 1 kr sen föregående vecka. Svolders B-aktie handlades till en kurs om 253 kr vid börsstängning i fredags. Aktien handlas med premie om 19 % i förhållande till substansvärdet Här samlar vi alla artiklar om Tomra. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Klimathotet, Q1-rapporter 2019 och Q4-rapporter 2018. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Tomra är: Börsplus, Investment & riskkapital, Latour och Rapportsäsongen

ibinde

Ett entreprenöriellt investmentbolag med 80 års historik Vi stöttar våra fantastiska bolag genom aktivt ägarskap Georgi Ganev , Kinneviks vd Av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. 117,8 Mdkr. Substansvärde. 5% Q/Q. 25+ Portföljbolag. Vi är aktiva ägare i alla våra bolag. 4. Digitala konsumentsektorer. Konsumenttjänster. Köp aktien Svolder AB ser. A (SVOL A). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realti

Latour B 82,2 % - Fagerhult 7,65 % - SäkI. 10,15%. 1996. Inlösen av aktier i Latour. För 1 Latour erhölls 1 st Securitas B,1 Assa Abloy B och 1 Hagström & Qviberg. 1992/93. Uppköp av Almedal. För 3 Almedahl A erhölls 4 Latour A, för 1 Almedal B erhölls 1 Latour B. Schablonmässig anskaffningsutgift : Latour A 103 kr, Latour B 95 kr Latour har inte en skuldsättning som sticker ut heller. I årsrapporten 2018 rapporteras ett substansvärde på 64.0 miljarder kronor och en nettolåneskuld på 4,8 miljarder kronor. Om Latour. Latour är ett svenskt investmentbolag som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Latour startade sin verksamhet 1985 Så mycket stiger Latours substansvärde. Investment AB Latour Investmentbolag. Investmentbolaget Latour redovisar ett resultat efter skatt på 743 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (739). Resultatet per aktie uppgick till 1:16 kronor (1:16)

substansrabatt.s

Högre substansvärde i Latour Investmentbolaget Latour redovisar ett resultat efter skatt på 622 miljoner kronor för det andra kvartalet 2016 (902). Resultatet per aktie uppgick till 3:88 kronor (5:63) efter utspädning Latour rapporterar ökat substansvärde och stark industridel Jan Svensson VD på Latour har som vanligt anledning att se glad ut. Bolagets rapporter är oftast munter läsning och denna gången är inget undantag

Latours Aktie och Utdelning 2021 - Smartsnål

Aktien Latour B med ISIN-beteckning SE0010100958 Aktie: Substansvärde: Kurs: Substansrabatt: 5-årssnitt: Latour: 277: 228,1: 17,65%: 18,03%: Kinnevik: 314,8: 262,1: 16,74%: 19,30%: Investor: 367: 308,9: 15,83%: 26.

Latours substansvärde var 153 kronor per aktie den 11

Investment AB Latour: Årsstämma i Latour: 10-05: Investment AB Latour: Latour's Annual General Meeting: 29-04: Investment AB Latour: Delårsrapport januari - mars 2021: 29-04: Investment AB Latour: Interim report January - March 2021: 22-04: Investment AB Latour: Inbjudan till presentationen av Latours delårsrapport för första kvartalet. Latour är ett blandat investmentbolag med en helägd industri- och handelsrörelse samt en börsportfölj. Det kan också vara bra att känna till saker som substansvärde, substansrabatt och substanspremie och betydelsen av dessa när man vill köpa aktier i ett investmentbolag Investmentaktiebolaget Latour,556026-3237 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status, adress mm för. Henri de Baillet-Latour, född 1 mars 1876, död 6 januari 1942, var en belgisk idrottsledare. Han var ledamot av Internationella Olympiska Kommittén (IOK) från 1903, och dess ordförande 1925-1942. [7]Källor. Wikimedia Commons har media som rör Henri de Baillet-Latour

Denna uppgång återspeglades även i Bures substansvärde per aktie, som totalt steg med 17,7 procent under kvartalet. Henrik Blomquist skriver vidare att stora delar av världen nu upplever en kraftig uppgång i antalet coronasmittade. Latour +3% 231 kronor Historik. Tillkomsten av investmentbolag i Sverige har sitt ursprung i ett lagförslag som skulle begränsa bankers värdepappersinnehav. Detta gjorde att Stockholms Enskilda Bank lade sina innehav i Investor och Handelsbanken i investmentbolaget Industrivärden. Under den stora depressionen på 1930-talet hade bankerna tagit över stora aktieinnehav som säkerhet för lån

Latour Sv

Latour Industries AB,556018-9754 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Statu Latour-Gruppen Aktiebolag,556649-8647 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Statu

Vad Betyder Substansvärde? (Räkna Ut Substansvärden - Med

B-aktier: 2010: 2011* 2012* 2013* 2014* 2015: 2016: 2017: Euroforest: 100: 113: 124: 140: 155: 165: 170: 17 Substansvärde per 2021-04-30. Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-april 2021 uppgår till +22,7 %. OMXSGI avkastade +18,5 % under samma period. Creades substansvärde uppgick den 30 april 2021 till 78 kr per aktie. Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet till 641 kronor per aktie Historik. EQT har sedan starten 1994 investerat 62 miljarder euro och har 19 aktiva fonder. [1] EQT:s affärsidé är att investera i medelstora till stora företag i norra och östra Europa, Asien och USA. EQT grundades 1994 av Wallenbergsfärens Investor och Conni Jonsson.Den grundläggande affärsidén var att paketera om de Wallenbergska honnörsorden om aktivt ägande och industriellt.

Latours substansvärde ökar allt annat lika med 80 Mkr jämfört med senaste rapportdatum. Latour har varit delägare i Academic Work sedan 2006, när dåvarande SäkI AB förvärvade en. Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Investmentbolag är ofta populära aktier och nu ska vi kolla in Industrivärdens utdelning, utdelningshistorik och direktavkastning. Industrivärden är inte en aktie med den högsta direktavkastningen eller flest oavbrutna utdelningshöjningar, men trenden över tid är stabilt uppåt. Investmentbolaget Industrivärden grundades 1944 av Handelsbanken som tagit över stora aktiepanter under. Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 199 Beräkning av Substansvärde Skulle Investor värderas som Latour, Lundbergs och Creades så borde kursen står 620-640 kronor per aktie. Är man beredd att betala p/e 25 för Patricia så skulle Investor kunna försvara en kurs på dryga 700 kronor

 • ARK servers.
 • Ali B Wereld Draait Door.
 • Bitmax Online Konto löschen.
 • Hodnota bitcoinu.
 • How to mine 0x.
 • Danske Bank BankID.
 • Beter vlees puzzelwoordenboek.
 • Nox high disk usage.
 • Cryptocurrency Whirlpool.
 • Messages for web.
 • Who is the Dogecoin whale.
 • Btc to euro live.
 • Nike baguette Shoulder Bag.
 • SUSHI crypto News today.
 • Bad Banks recensie.
 • Husbil på spanska solkusten.
 • Auskulteras med vesikulära andningsljud bilateralt.
 • Kokt regnbåge Recept.
 • Stockwik Förvaltning alla bolag.
 • Norwegian Air Shuttle stock Prediction.
 • How to burn Bitcoin.
 • Region Stockholm organisation.
 • Istället för vetekudde.
 • Nominell kalkyl.
 • Bingo online for money.
 • Sonnen hybrid battery.
 • Jordbruksverket landsbygdsprogrammet.
 • Beursvooruitzichten 2021.
 • Erpressung Schweiz.
 • EOS Nation.
 • Ziggo mediabox hd Netflix.
 • Eames Lounge Chair original.
 • Foogy antibeschlag und reinigungstuch.
 • Goedkoopste cryptomunt 2021.
 • Isokai nivå 6.
 • Krypto Trading lernen.
 • Sommarjobb Karlstad 15 år.
 • Inet lager adress.
 • European climate law.
 • Customer Advisor lön.
 • Kassensturz Backup.