Home

Mangold Mantex

Mantex utvecklar system som analyserar organiskt material, byggt på röntgenteknik särskilt anpassad för industriell verksamhet. Bolagets system analyserar och producerar mätdata relaterat till fukthalt, askhalt och energiinnehåll, med resultaten av en mer effektivare behandling utav de olika organiska materialen Mangold har valt att justera upp försäljningsprognoserna och minska avkastningskravet från initialanalysen. De goda nyheterna från det nordamerikanska massabruket anses ha bekräftat bolagets teknik och Mantex är således redo för kommersialisering. Baserat på våra antagande Mangold ser positivt på nyheten och upattar att bolaget lyckas öka sin försäljningstillväxt från 2022 och når lönsamhet 2023. Mantex aktie har gått upp kraftigt under 2021 vilket har lett till att Mantex marknadsvärde har ökat från 20 till 406 miljoner kronor

Kort om Mantex Mantex utvecklar och säljer avancerade mätsystem som automatiskt och i realtid analyserar biomassa åt biomassaindustrin främst vad avser fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Denna analysinformation används för att kvalitetsbestämma och prissätta biomassan Mangold inleder bevakning av teknikbolaget Mantex med rekommendationen Köp och en riktkurs på 0,77 kronor per aktie på 12 månaders sikt. Vi ser en in­ tressant investering i Mantex då bolaget är nära ett genombrott med ökad försäl­ jning samtidigt som aktien har utvecklats svagt. Mangold bedömer att Mantex Kort om Mantex Verksamheten. Mantex utvecklar och tillhandahåller avancerade mätsystem som snabbt, beröringsfritt och automatiskt analyserar biomassa åt biomassaindustrin. Biomassa har naturliga variationer som försvårar driften av industriella processer vilket kan leda till försämrad produktivitet och produktkvalitet

Mantex - Mangold Insigh

Bolagets firma är Mantex Aktiebolag, med organisationsnummer 556550-8537 och LEI-kod (identifikationsnummer för juridisk person) 549300CUQ0FYU2MBDD17. Representanter för Bolaget går att nå per telefon +46 70-012 3572 och per e-post max.gerger@mantex.se samt på besöksadressen Torshamnsgatan 28 A, 164 40 Kista. Bolagets hemsida är www.mantex.s Mantex AB (publ) meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB tillträder som Certified Adviser den 7 februari 2019. Fram till dess kommer G&W Fondkommission att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget. För mer information vänligen kontakta

Anmälningssedel finns även att tillgå på Bolagets hemsida (www.mantex.se) och Mangold Fondkommissions AB:s hemsida (https://www.mangold.se/aktuella-emissioner-2/). Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln Anmälningssedeln skickas eller lämnas till: Mangold Fondkommission AB Emissioner/ Mantex Aktiebolag Box 55691 SE-102 15 STOCKHOLM Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr Tel: 08-503 01 595 / Fax: 08-503 01 551 Email: emissioner@mangold.se. Teckningstid 15 juni - 29 juni 2020, klockan 15:00 Teckningskurs 0,40 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per. Mantex. 2021-05-05 08:00. MANTEX - BIOMASSA GER STÖRRE KASSA - MANGOLD INSIGHT ANALYS Mangold uppdaterar Mantex Mantex, utvecklaren av röntgenteknik för biomassa inom kraftverks- och pappersmassaindustrin, har erhållit goda nyheter om sin produkt Flow Scanner. En utvärderingsprocess som genomfördes hos ett nordamerikanskt massabruk uppvisade.

Mantex AB (publ) meddelar att företagets vd, Max Gerger, medverkar i en intervju av Mangold Insight Mantex:s vd Max Gerger presenterar bolaget och svarar på frågor vid Mangold Insights Investerarfrukost den 16 september 202

Mantex Aktiebolag (publ) har idag utsett Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant för bolagets aktie som är noterad på Nasdaq First North Stockholm. Uppdraget startar den 8 oktober. Syftet är att öka aktiens likviditet samt underlätta handel i aktien Mantex. 2020-11-03 08:08. Mangold inleder bevakning av teknikbolaget Mantex med rekommendationen Köp och en riktkurs på 0,77 kronor per aktie på 12 månaders sikt. Vi ser en intressant investering i Mantex då bolaget är nära ett genombrott med ökad försäljning samtidigt som aktien har utvecklats svagt. Mangold bedömer att Mantex har goda möjligheter. Mantex - Biomassa ger större kassa - Mangold Insight analys. Publicerad: 2021-05-05 (beQuoted) Måndag 3 maj. Mantex AB: Insynspersoner och huvudägare avser nyttja teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO4) Publicerad: 2021-05-03 (Cision) Tisdag 27 april

Mantex - Biomassa ger större kassa - Mangold Insight

Mangold Insight: Mantex - Billigt flis - Mangold Insight analys (beQuoted) 2020-11-03 08:00 MANTEX - BILLIGT FLIS - MANGOLD INSIGHT ANALYS Mangold tar upp bevakning på Mantex Mantex röntgenteknik innebär ett viktigt teknikskifte avseende effektivitet i att mäta flis och annan biomassa inom kraftverks- och pappersmassaindustrin som kan bli industristandard Om Mangold. Tillstånd; INTEGRITETSPOLICY; Nyheter; Investor Relations. Finansiella rapporte

Mantex: Biomassa ger större kassa - Mangold Placer

Mangold Insight Investerardag äger rum den 3 juni mellan 11.30 och 19.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Mantex presentation börjar kl. 13.40. Dagen avslutas med ett framträdande av Sveriges tidigare finansminister Anders Borg som kommer att tala om den svenska kronans utveckling och global penningpolitik Mantex - Biomassa ger större kassa - Mangold Insight analys 2021-05-03 11:38 · Cision Mantex AB: Insynspersoner och huvudägare avser nyttja teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO4

Kallelse till Årsstämma i Raybased Holding AB (publ

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner - Mangol

Mangold har valt att justera upp försäljningsprognoserna från initialanalysen. De goda nyheterna från det nordamerikanska massabruket anses ha bekräftat bolagets teknik och Mantex är således redo för kommersialisering. Den nya riktkursen blir 5,40 kronor per aktie, motsvarande en uppsida om drygt 46 procent

MANTEX: MANGOLD SÄTTER KÖP I NY UPPDRAGSBEVAKNING. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finanshuset Mangold rekommenderar köp av aktien i teknikbolaget Mantex i ny uppdragsbevakning. Näringsliv. Av Direkt. Publicerad 3 november 2020, 08:27. Dela. Facebook Twitter LinkedIn E-post. Spara artikel Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. För mer information vänligen kontakta: Bo Niveman, CFO, +46 70-946 43 80 eller bo.niveman@mantex.se. Följande bilagor finns för nedladdning: Mantex_PRM_20210426- Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50). Om oss Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. För mer information vänligen kontakta: Bo Niveman, CFO, +46 70-946 43 80 eller bo.niveman@mantex.se. Om Mantex Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50). Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Mantex i samband med Företrädesemissionen. För mer information, vänligen kontakta: Max Gerger, VD, +46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se. Om Mantex Mantex AB: Andritz intensifierar marknadsföring av Mantex FlowScanner efter positiva testresultat: 24-05: Mantex AB (publ) höll årsstämma den 24 maj 2021: 11-05: Mantex AB: Mantex offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner TO4: 05-05: Mantex - Biomassa ger större kassa - Mangold Insight analys: 05-0 MANTEX: MANGOLD SÄTTER KÖP I NY UPPDRAGSBEVAKNING STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finanshuset Mangold rekommenderar köp av aktien i teknikbolaget Mantex i ny uppdragsbevakning. Riktkursen sätts till 0:77 kronor per aktie. Aktien stä..

Mantex AB (publ) meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB tillträder som Certified Adviser den 7 februari 2019. Fram till dess kommer G&W Fondk STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finanshuset Mangold rekommenderar köp av aktien i teknikbolaget Mantex i ny uppdragsbevakning. Riktkursen sätts till 0:77 kronor per aktie. Aktien stängde på 0:24 kronor på måndagen. Uppdragsbevakning innebär att bolaget betalar för bevakningen och analysen Mantex AB Torshamnsgatan 30 F 164 40 Kista . Hemsida: och Allba Holding AB. Emissionsgarantierna har lämnats av Mangold Fondkommission AB och Formue Nord A/S. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent i aktier

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50). Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning Mantex - Biomassa ger större kassa - Mangold Insight analys 3.5.2021, 11:38 · Cision Mantex AB: Insynspersoner och huvudägare avser nyttja teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO4 Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50). Nyheter Idag 15:1 Mantex AB Torshamnsgatan 30 F 164 40 Kista . Hemsida: www.mantex.se Riktad emission via ett accelererat book building-förfarande anordnat av Mangold Fondkommission. En unit består av tre (3) aktier, två (2) teckningsoptioner av serie 2021/20221 (TO5) och två (2) teckningsoptioner av serie 2021/2023. Mangold inleder bevakning av teknikbolaget Mantex med rekommendationen Köp och en riktkurs på 0,77 kronor per aktie på 12 månaders sikt. Vi ser en intressant investering i Mantex då bolaget är nära ett genombrott med ökad försäljning samtidigt som aktien har utvecklats svagt

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission ([email protected] eller 08-503 015 50). Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning Mangold uppdaterar Mantex. Addvise - Mot bättre tider - Mangold Insight analys. 2021-04-26 08:00. Mangold uppdaterar Addvise. Fantasma Games - Goda chanser till vinst - Mangold Insight analys. 2021-04-23 08:00. Mangold tar upp bevakning på Fantasma Games

Mantex AB (publ) höll årsstämma den 24 maj 2021: 11 May 2021: Mantex AB: Mantex offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner TO4: 05 May 2021: Mantex - Biomassa ger större kassa - Mangold Insight analys: 03 May 2021: Mantex AB: Insynspersoner och huvudägare avser nyttja teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO4) 27 Apr 202 Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50). Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, fö 2020-06-18 09:08:43 Mantex AB: Mantex vd intervjuas av Mangold Insight 0,00% | 0,02 MSEK 2020-06-15 08:30:00 Mantex AB: Positiva indikationer från fortsatta tester av ny sensor i Biofuel Analyzer -11,35% | 0,10 MSE Mantex AB (publ) meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB tillträder som Certified Adviser den 7 februari 2019. Fram till dess kommer G&W Fondkommission att fortsatt agera Ce..

Inbjudan till teckning av Units i Mantex Aktiebolag - Mangol

Mantex vd intervjuas av Mangold Insight 18 June 2020 - 09:08 Mantex AB (publ) meddelar att företagets vd, Max Gerger, medverkar i en intervju av Mangold Insight Mangold ser positivt på Scandinavian Health Innovations försäljningstillväxt, där omsättningen under det första kvartalet 2021 uppgick till 2,9 miljoner kronor. Bolaget har ökat sin försäljning 14 kvartal i rad. Mangold ställer sig optimistiskt till Scandinavian Health Innovations förvärvsutveckling MANTEX: MANGOLD SÄTTER KÖP I NY UPPDRAGSBEVAKNING. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finanshuset Mangold rekommenderar köp av aktien i teknikbolaget Mantex i ny uppdragsbevakning. Riktkursen sätts till 0:77 kronor per aktie. Aktien stängde på 0:24 kronor på måndagen. Uppdragsbevakning innebär att bolaget betalar för bevakningen och. Om Mantex Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50). Bifogade filer: 04085876.pdf

Mantex byte av Certified Adviser till Mangold

 1. Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50). För mer information, vänligen kontakta: Max Gerger, vd, +46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se
 2. Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission ([email protected] eller 08-503 015 50). Kategori: Marknadsnyheter. Om skribenten (Om skribenten) Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading
 3. Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission ([email protected] eller 08-503 015 50). Kategori: Marknadsnyheter. Om skribenten (Om skribenten) Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading
 4. stone tio år, utan väsentliga ekonomiska framsteg
 5. Mantex AB Meddelande från First North Mantex genomför företrädesemission om cirka 30 MSEK och kallar till extra bolagsstämma EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, HONKONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
 6. Mangold FK: 83 Mkr: 2 st: 30 kr: 21 Mkr: 100%: Mangold FK, Pontus Lindwall, KL Capital, Christian Rasmussen, Fredrik Johansson 68.3%: Björn Kjellsson Björn W Ericsson 36.86% Fredrik Johansson, Karl Lindstedt, Christina Andersson, Martin Fagerlund via bolag, Mangold FK Mikrobolag: Läs:
 7. Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Mantex i samband med Företrädesemissionen. Om Mantex Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll

Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50). För mer information, vänligen kontakta: Bo Niveman, ekonomichef, +46 70-946 43 80 eller bo.niveman@mantex.se. Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning Mantex Aktiebolag (Mantex eller Bolaget) har idag, den 23 oktober 2020, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2020 (Mantex TO 3) (Teckningsoptionerna). Nyttjandekursen uppgår till 0,21 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna

VD intervju - Mangold InsightVD-Intervjuer - Mangold Insight

Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie - mante

 1. Mangold Insight: Mantex - Biomassa ger större kassa
 2. Mantex vd intervjuas av Mangold Insight - Mante
 3. Mantex presenterar på Mangold Insights Investerarfrukos
 4. Mantex anlitar Mangold som likviditetsgarant - Mante
 5. Mantex: Billigt flis - Mangold Placer
 6. Mantex Aktie - Dagens Industri - d
 7. Mangold Insight: Mantex - Billigt flis - Mangold Insight

mantex_logo_RGB - Mangol

Mantex presenterar på Mangold Insights Investerarfrukost

Mantex: Biomassa ger större kassa - Mangol

 1. Mantex: Mangold Sätter Köp I Ny Uppdragsbevaknin
 2. Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie 2020/2021
 3. Mantex vd intervjuas av Mangold Insight - Mantex A
 4. Mantex företrädesemission fulltecknad - IPO
 5. Mantex offentliggör prospekt med anledning av förestående

Mantex - privataaffarer

 1. Mantex nyheter - Analysguiden Aktiespararn
 2. Mantex AB: Mantex byte av Certified Adviser till Mangold
 3. Mantex: Mangold Sätter Köp I Ny Uppdragsbevakning

Mantex företrädesemission fulltecknad - Mantex A

 1. Mantex avser genomföra en riktad nyemission - IPO
 2. Nyemission i Mantex AB på First North - Aktie
 3. Mantex - nyheter om bolaget - Dagens Industr
 4. Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie 2020/2020
 5. Mantex AB: Mantex avser genomföra en riktad nyemission
 6. Mantex AB (MANTEX) aksje - Nordne
 7. DI Trade
 • Sjö i södra Lappland.
 • Bitcoin IFRS.
 • Newton reviews.
 • Ethereum Layer 2 scaling solutions.
 • Decred mining profitability.
 • Sudoku vandaag.
 • Crypto exchange without KYC.
 • Safest web browser 2021.
 • Theta Network price prediction 2021.
 • Paper trading App UK Reddit.
 • ADA staking Daedalus.
 • Frankfurt Stock Exchange segments.
 • Qoyyum scalping pdf.
 • Blötlägga korngryn.
 • Parkering avstand nabo.
 • Region Norrbotten insidan.
 • Binck Bank client.
 • Stationer Idrott barn.
 • Iscensätter djärv auktion.
 • COCOS/BNB.
 • Coinbase to bank account.
 • Begär support Instagram.
 • What is Bitcoin Vault Mining City.
 • Binance DEX USA.
 • Minecraft seed finder.
 • Hedera Hashgraph Bitvavo.
 • Renovera torp golv.
 • EBay Gutschein 2021.
 • Zaptec aktie Nordnet.
 • Skype Premium cost.
 • Payoneer vs PayPal.
 • Pull and bear chinos.
 • Länsstyrelsen Kronoberg organisation.
 • Goedkoop vakantiehuis kopen buitenland.
 • Lön marknadskoordinator.
 • Vimpel Teknisk analys.
 • 2005:940.
 • Ethereum mining windows gui.
 • Tjuv och polis 2020 poliser.
 • Vanguard All World ETF bedrijven.
 • UK bank dividends 2021.